Teollisuus- ja rakennusalan
Virtual 3D-Vision-kuvaus

3D-mallintaminen on tehokas tapa dokumentoida teollisuuskiinteistö, koneet ja laitteet sekä niihin liittyvä informaatio. Myös rakennusalalla arkitehdit ja rakennussuunnittelijat voivat tehostaa toimintaansa huomattavasti tekniikkaa hyödyntämällä.

Kuvauspalvelu Salopino - Tampere kaupunkikuvaus - 3d kuvaus 3D-Vision-kuvaus

Matterport 3D-mallintaminen

Tehosta tehtaan toimintaan liittyviä toimintoja ja nopeutta niiden suunnittelua. Matterportilla voit myös vähentää kustannuksia ja säästää arvokkainta hyödykettä – aikaa.

Matterport on tehokkain, tarkka ja nopein tapa dokumentoida rakennus tai kiinteistö. Voit kaapata mitä tahansa pienistä suuriin tiloihin korkeimmalla tarkkuudella.

Matterportin avulla voit esitellä asiakkaille ja tuleville asiakkaille tuotantolaitoksen prosesseja turvallisesti ilman, että asiakkaille tarvitsee järjestää tutustumiskierrosta paikanpäällä. Tekniikka tuo näin turvallisuutta mutta säästää sekä asiakkaiden että oman henkilökunnan aikaa ja henkilöresursseja.

Käyttämällä monipuolisesti Mattertageja ja muita edistyneitä ominaisuuksia saat aikaan laadukkaan ja informatiivisen 3D-esityksen, joka tuo uskottavuutta ja näyttävyyttä. Esityksen näyttävyys on lisäarvo sinäänsä ja kehittää positiivisesti yrityksen imagoa ja uskottavuutta.

Ilmakuvat - rakennusalan valokuvaus

Virtuaaliset turvallisuus-selvitykset

Tuotantolaitoksissa turvallisuus on aina erittäin tärkeä ottaa huomioon. Siksi tehtaissa laaditaan turvallisuussuunnitelma, joka voidaan laatia myös todella helposti havainnollisella virtuaaliesityksenä Matterportia käyttäen.

Matterport esityksen käyttömahdollisuudet tuotantolaitoksissa ovat todella moninaiset ja edellämainittu turvallisuusselvitys on vain yksi esimerkki-ideoista, joita voit toteuttaa palvelun avulla. Tilaa Rakennusalan 3D-kuvaus.

 

 

Tuotannon tehokasta hahmottelua

Suorita tarkkoja mittauksia virtuaalisesti 3D-nukketalomallista.

Matterport tarjoaa tarkat 3D-visuaaliset esitykset tuotantotiloista. Käytävien leveydet ja muut mitat, koneiden ja laitteiden koot, materiaalien viemä tila tai muu tärkeä informaatio onnistuu kätevästi virtuaalitilan mittaustoiminnon avulla.

Käytä Matterportia suunnitellaksesi tuotantotilojen layout-muutoksia, koneiden ja työpisteiden toimivuutta sekä muita tehtaan tuotannon tehokkuuteen vaikuttavia muutoksia.

Henkilöstön ohjeistus ja perehdyttäminen tuotantolaitoksen tiloihin voidaan myös hoitaa erinomaisesti Matterportin avulla havainnollisesti ja tehokkaasti.

Aseta tilasta luotuun nukketalomalliin MatterTageja, joissa voit antaa tietoa koneesta, työkaluista tekstinä, verkkosivuna, kuvana ja jopa videotiedostona.

Voit asettaa esimerkiksi koneen käytön tai työhön liittyvän ohjeistuksen henkilökunnan käyttöön. Mahdollisuudet ovat moninaiset.

Matterport avuksi rakennusalalla

Koska 3Pro-kamera sieppaa 2D-valokuvia 3D-mittausten mukaisesti, mittauksia tarvitsee tehdä vain erittäin tarkoissa mitoissa, kuten ikkunoissa ja sähkökomponenteissa. Tämä vähentää manuaalista mittaustyötä 80%. Matterport 3 hyödyntää edistyksellistä Lidar-teknologiaa.

 

Matterport-skannaukset valmis malli tuodaan AutoCADiin asteikkona piirtämisen aloittamiseksi. Koska Matterport-pohjapiirros on mittatarkka, sitä voidaan käyttää myös seinien tunnistamiseen, jotka sisältävät putkiston tai muita ominaisuuksia. 3D-esittelyyn on myös helppo selventää epätavallisia tai monimutkaisia ominaisuuksia, joita muuten ei olisi voitu kaapata lainkaan.

Käsin piirretyistä, manuaalisista pohjapiirroksista puuttuu usein yksityiskohtia tai ne aiheuttavat ongelmia rakennusvaiheessa. ⅓ monikerroksisissa tai monimutkaisissa saneerausprojekteissa toteuttaminen edellyttää paluumatkaa työmaalle uudelleenarviointia tai tarkastusta varten. Ongelmakohdat aiheuttavat usein myös kalliita muutostilauksia. Käytännössä se tarkoittaa 10% ajan menetyksestä ja ylimääräistä vaivaa rakennusprojekteissa.

Tärkeimmät hyödyt

  • Leikkaa piirustusaikaa 50%
  • Vähentää manuaalisia mittauksia 80%
  • Poistaa manuaalisen valokuvauksen
  • Matterport-mallia käytetään mittakaavana
  • AutoCAD-rakennuksissa
  • Vähentää piirustuksien tekoaikaa 50%
  • Matterport 3 hyödyntää edistyksellistä Lidar-teknologiaa
  • Parantaa urakoitsijoiden tarjousten tarkkuutta

Rakennettu piirustus ja manuaalinen dokumentointi monimutkaisille ominaisuuksille (yli 2 000 neliömetriä) voi kestää jopa 6-8 tuntia.

— David Kuoppamaki, Kuop Designs
Virtual 3D-Vision - Kuvauspalvelu Salopino - virtuaalikuvaus - Virtual 3D-Vision - Kuvauspalvelu Salopino - Kun haluat tulla ymmärretyksi oikein!
virtuaalikuvaus - Matterport3 - Virtual 3D-Vision - Kuvauspalvelu Salopino - Kun haluat tulla ymmärretyksi oikein!